خرید اینترنتی فایل(پیشینه و مبانی نظری عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله)

پیشینه و مبانی نظری عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله|خرید اینترنتی فایل|وی آی|40205197|مبانی نظری و پیشینه عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پیشینه و مبانی نظری عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مقدمه. 21

2-2- تعاریف و مفاهیم. 22

2-2-1- بلایای طبیعی.. 22

2-2-2- بحران. 23

2-2-3- شرایط اضطراری.. 23

2-2-4- پایداری.. 24

2-2-5- ظرفیت.. 24

2-2-6- آسیب پذیری.. 24

2-2-8- ریسک، احتمال خطر یا خطر پذیری.. 25

2-2-9- خطر. 25

2-3- ایمنی شهری.. 27

2-4- اثرات سانحه زلزله بر انسان. 27

2-5- بررسی اثرات سوانح.. 28

2-5-1- بررسی اثرات محیطی سوانح.. 28

2-5-2- بررسی اثرات بهداشتی و درمانی سوانح.. 28

2-5-3- اثرات اجتماعی سوانح.. 29

2-5-4- اثرات اقتصادی سوانح.. 29

2-5-5- بررسی اثرات مدیریتی و اجرایی سوانح.. 32

2-5-6- تأثیر سوانح بر مدیران جامعه. 32

2-5-7- فروپاشی سازمان‌های رسمی.. 33

2-5-8- وارد آمدن خسارت به تسهیلات و زیر ساخت‌های یك جامعه. 33

2-5-9- از هم گسیختن سیستم حمل و نقل.. 33

2-6- مدیریت بحران. 34

2-6-1- چرخة مدیریت بحران. 35

2-6-1-1- چرخه مدیریت بحران چهار قسمتی.. 35

2-6-1-1-2- چرخة مدیریت بحران شش قسمتی.. 36

2-7- مراحل و فرایند های مدیریت بحران. 37

2-7-1- امكانات جستجو، نجات و امداد. 37

2-7-2- امكانات امداد پزشكی- بهداشتی اضطراری.. 37

2-7-3- اسكان اضطراری و موقت.. 37

2-7-4- حمل و نقل و ترافیك اضطراری.. 38

2-8- دیدگاه‌های نظری آسیب‌پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی.. 38

2-8-1- دیدگاه زیستی - فیزیکی.. 39

2-8-2- دیدگاه ساخت اجتماعی.. 40

2-8-3- دیدگاه ترکیبی.. 42

2-9- مدیریت آسیب‌پذیری؛ ریسك- بحران (رویكرد غالب) 48

2-10- نقش برنامه‌ریزی شهری در كاهش آسیب‌پذیری ناشی از زلزله. 50

2-11- اهداف كلی در مناطق زلزله خیز. 51

2-12- توجه به اصل لزوم برنامه ریزی منطقه ای 53

2-13- انتخاب مکات شهر و توسعه های جدید در محل مناسب 53

2-14- موقعیت جغرافیایی شهر. 53

2-15- ساختار شهر. 54

2-16- بافت شهر. 54

2-17- فرم شهر. 57

2-18- کاربری اراضی شهری.. 57

2-19- تراکم‌‌های شهری.. 60

2-19-1- گروه اول. 61

2-19-2- گروه دوم. 61

2-19-3- گروه سوم. 61

2-19-4- گروه چهارم. 62

2-20- شریان‌های حیاتی.. 62

2-21- ایستگاه‌های آتش نشانی.. 63

2-22- دسترسی به فضاهای باز عمومی.. 64

2-23- دسترسی به شبکه معابر. 64

2-24- راهبرد‌های برنامه‌ریزی کاهش خطرات ناشی از زلزله. 65

2-25-1- کاهش تراکم جمعیتی بافت‌های موجود. 65

2-26-2- کاهش تراکم ساختمانی.. 65

2-26-3 منطقه بندی.. 66

2-26-4- پهنه‌بندی در خدمت كاربری زمین.. 66

2-26-5- ریز پهنه‌بندی جهت كاربری زمین.. 67

2-26-6- پروانه ساخت و پروانه استقرار كاربری.. 69

2-27- 8-تعیین مقررات فضای آزاد (باز) 69

2-27-9- مقررات ساختمانی.. 70

2-27-10- جمع آوری و یكی كردن قطعات زمین.. 70

2-28-1- مدیریت بحران در ژاپن.. 71

2-28--1-2- درس‌هایی از زلزله بزرگ هانشین.. 72

2-28-1-3- اقدامات اجرایی جهت بازسازی ناشی از زلزله در ژاپن.. 72

2-28-1-4- استراتژی بازسازی در ژاپن.. 74

2-28-2 - هند( تجربه گجرات هند) 75

2-28-2-1- موارد مورد توجه در بازسازی.. 75

2-28-2-2- استراتژی بازسازی ناشی از زلزله. 76

2-28-2- 3- نقش سازمان‌های غیر دولتی در بازسازی گجرات.. 76

2-28-2-4- ساختارهای مهم در بازسازی‌های ناشی از زلزله. 77

2-28-2-5 - مسائل و نكات مورد توجه در بازسازی‌های جدید. 77

2-28-2- 6- تخصیص اعتبارات.. 78

2-28-2-7- آموخته‌ها و نتایج زلزلة گجرات.. 78

2-28-3- تركیه. 78

2-28-3-1- باز سازی تأسیسات زیر بنایی ناشی از زلزله. 79

2-28-3-2- اقدامات انجام گرفته در روند بازسازی در تركیه. 80

2-28-3-3- طراحی مقاومت در برابر زمین لرزه با تعمیر تأسیسات زیر بنایی.. 80

2-29- ساختار اصلی طرح مدیریت بحران81

2-30- مدیریت بحران در ایران. 84

2-31- روش شناسی پژوهش... 90

2-31-1- گردآوری داده ها ... 91

2-31-2- آزمون فرضیه ها.. 92

2-32-3- تجزیه و تحلیل اطلاعات .. 93

2-33- جمع بندی و نتیجه گیری.. 93


مطالب دیگر:
📜تحقیق درباره شناخت شهرستان وحوزه آن📜تحقیق درباره شهرك هاي صنعتي📜تحقیق درباره شیشه📜تحقیق درباره شيميدان هاي تاريخ📜تحقیق درباره شيوه ويرايش 📜تحقیق درباره صدمات آسانسور📜تحقیق درباره صنعت خودرو📜تحقیق درباره صنعت نساجي📜تحقیق درباره ضرورت و پیشینه برنامه ریزی غیر خطی📜تحقیق درباره طراحی گرافیک 📜تحقیق درباره طراحي و پياده سازي مدار شارژر باتري و مدار درايور موتورها📜تحقیق درباره طلا📜تحقیق درباره طوفان گنو📜تحقیق درباره تحول در تركيب جمعيتي 📜تحقیق درباره قلمرو📜تحقیق درباره عدس 📜تحقیق درباره عدل الهي📜تحقیق درباره عراق و استفاده از سلاح های شیمیایی📜تحقیق درباره علت پيدايش رمان 📜تحقیق درباره عمر خيام نيشابوری📜تحقیق درباره عمليات حرارتي📜تحقیق درباره عوامل موثر بر واکنش هاي شيميايي📜تحقیق درباره عوامل هواديدگي خاك📜تحقیق درباره عیوب جوشکاری📜تحقیق درباره غدير