خرید اینترنتی فایل(پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری)

پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری|خرید اینترنتی فایل|وی آی|40205196|مبانی نظری و پیشینه عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه...............................................................................................................................14

2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی........................................................15

2-1-1-فضا.....................................................................................................................15

2-1-1-1-فضا در جغرافیا...............................................................................................16

2-1-1-2-فضای شهری..................................................................................................18

2-1-2-عدالت.................................................................................................................20

2-1-2-1-عدالت جغرافیایی............................................................................................21

2-1-2-2-عدالت محیطی................................................................................................22

2-1-2-3-عدالت اجتماعی..............................................................................................23

2-1-2-4-عدالت اجتماعی و شهر...................................................................................25

2-1-2-5-عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری.............................................................27

2-1-2-6-عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی.....................................................................28

2-1-2-7-عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی.............................................................30

2-1-2-8-عدالت اجتماعی و توسعه پایدار.....................................................................31

2-1-3-عدالت فضایی.....................................................................................................33

2-1-3-1-عدالت فضایی شهری......................................................................................34

2-1-3-2-نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها.............................................................35

2-1-4-مکاتب شهری، جغرافیایی و عدالت اجتماعی.......................................................38

2-1-4-1-عدالت در یونان باستان...................................................................................38

2-1-4-2-عدالت اجتماعی و مکاتب شهری....................................................................40

2-1-4-3-عدالت اجتماعی و آنارشیسم...........................................................................40

2-1-4-4-عدالت اجتماعی و کارکردگرایان....................................................................41

2-1-4-5-عدالت اجتماعی و رادیکالیسم........................................................................42

2-1-4-6-عدالت اجتماعی و لیبرالیسم............................................................................44

2-2-تسهیلات شهری.......................................................................................................46

2-2-1-تسهیلات و خدمات عمومی شهری......................................................................46

2-2-2-تسهیلات شهری و عدالت فضایی........................................................................48

2-2-3-تسهیلات شهری و دسترسی.................................................................................49

2-2-4-کیفیت زندگی......................................................................................................51

2-2-4-1-کیفیت زندگی شهری......................................................................................52

2-2-4-2-کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی....................................................................54

2-2-5-سیستم اطلاعات جغرافیایی..................................................................................55

2-2-6-فرایند تحلیل سلسله مراتبی..................................................................................56

2-2-7-خود همبستگی فضایی.........................................................................................57

جمع بندی.......................................................................................................................59


مطالب دیگر:
گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کود کمپوستگزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مایعات شویندهگزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد لوله پلي پروپيلنگزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید یونوبلوكگزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد قطعات پلاستيكي خودروگزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فیلم و کیسه پلاستیکی (CPP)گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد قايق هاي فايبرگلاسگزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فوم پلی استایرن ضدآتشگزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد قطعات صنعتي پلاستيكيگزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد كود كامل به صورت جامد (NPK)گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد نايلون و چاپ روي آنگزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد لوله و اتصالات پلي اتيلنگزارش امکان سنجی مقدماتی طرح قطعات صنعتی لاستیکیگزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد لوله هاي سوپرپايپ (Superpipe)گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد مخازن پلي اتيلنيگزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید یونوپانلمطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید عایق ایزولاسیونگزارش امکان سنجی مقدماتي طرح توليد لوح فشرده CD و DVDگزارش امكان سنجي مقدماتي طرح كلريد آمونيومگزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت آلومینیوم-پلی اتیلن (ورق آلومینیوم کامپوزیتی)گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت های الیاف شیشهگزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت های پلی امیدگزارش امکان سنجی مقدماتی تولید اتانول (الکل طبیعی)گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد فندك هاي يك بار مصرفگزارش امکان سنجی طرح تولید آب باطری