خرید اینترنتی فایل(پیشینه و مبانی نظری ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهری)

پیشینه و مبانی نظری ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهری|خرید اینترنتی فایل|وی آی|40205190|مبانی نظری و پیشینه ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهری
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پیشینه و مبانی نظری ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهری

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه .................................................................................................................................................................................... 17

2-1 ادبیات تحقیق (مفاهیم و تعاریف موضوع) ................................................................................................................... 18

2-1-1 شهر ............................................................................................................................... .......................................... 19

2-1-2 فضای سبز ................................................................................................................................................................ 20

3-1-3 فضای سبز شهری ..................................................................................................................................................... 22

2-2 سابقه توجه به کاربری فضای سبز ................................................................................................................................. 24

2-3 دیدگاه ها و نظریه های مرتبط با فضای سبز شهری ....................................................................................................... 25

2-4 تاریخچه فضای سبز در ایران ........................................................................................................................................ 28

2-5 استانداردهای فضای سبز ............................................................................................................................................... 29

2-6 استانداردهای و سرانه های فضای سبز در ایران ........................................................................................................... 31

2-7 اهداف احداث فضای سبز شهری ................................................................................................................................. 33

2-8 مدیریت فضای سبز شهری ........................................................................................................................................... 37

2-9 نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهر......................................................................................................................39

2-10 ضرورت فضای سبز .................................................................................................................................................. 40

2-11 آثار فضای سبز بر بیوکلیمای شهری....................................................................................................................... 40

2-12 اهمیت و نقش فضای سبز در شهرسازی................................................................................................................ 41

2-13 نحوه تاثیرگذاری فضای سبز بر اقلیم شهری.......................................................................................................... 41

2-14 عملکردهای فضای سبز.......................................................................................................................................... 41

2-15نقش های عموعی فضای سبز................................................................................................................................. 42

2-16 اهمیت و اثرات فضای سبز و پارک........................................................................................................................ 43

2-17 فضای سبز و رابطه آن با محیط زیست.................................................................................................................. 43

2-18 اثرات توسعه فضای سبز و رابطه آن با محیط شهری............................................................................................. 44

2-19 نقش فضای سبز در کنترل و کاهش آلودگی هوا از آلاینده ها .............................................................................. 44

2-20 اثرات روحی روانی با توجه به رنگ سبز............................................................................................................... 45

2-21 ارتباط فضای سبز در گذراندن اوقات فراغت......................................................................................................... 45

2-22 جایگاه فضای سبز در رویکرد توسعه پایدار.......................................................................................................... 45

2-23 تاریخچه و مفهوم توسعه پایدار............................................................................................................................. 46

2-24 شهر و توسعه پایدار............................................................................................................................................... 51

2-25 شهر پایدار ............................................................................................................................................................ 52

2-26 شاخصهای توسعه پایدار........................................................................................................................................ 53

2-27 توسعه پایدار شهری .............................................................................................................................................. 54

2-28 نتیجه گیری................................................................................................................................................ 55


مطالب دیگر:
📎ایمنی در مقابل مواد شیمیائی📎باران 📎بازیافت پلاستیک📎بررسی علل زنگ زدن فولاد S.S 316📎جنگ‌افزار شیمیایی📎بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه آب و فاضلاب 📎بیوشیمی 📎هدف از ايجاد ايستگاههاي تقويت فشار 📎برقراري روشهاي پايشي Estalilishment ot Monitiring 📎زمین شناسی نفت 📎چگونگي شکل گيري پرتوهاي کاتدي 📎پليمر،كاربردهاي آن و انقلاب صنعتي📎پیوند شیمیایی و انواع آن📎پيوند شيميايي📎شيمي 📎نفت📎بلورشناسی📎تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی جهت تشخیص ازت، گوگرد و هالوژنها 📎اتم چيست 📎علت انبساط غير عادي آب📎تست هاي غير مخرب Non Destructive Testing (N.D.T)📎تصفیه فراورده های نفتی📎تصفيه مصنوعي فاضلاب📎رفتار موجي ـ ذره‌اي📎تعریف انفجار