خرید اینترنتی فایل(پیشینه و مبانی نظری دوره های خشكسالی)

پیشینه و مبانی نظری دوره های خشكسالی|خرید اینترنتی فایل|وی آی|40205185|مبانی نظری و پیشینه دوره های خشكسالی
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پیشینه و مبانی نظری دوره های خشكسالی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- تعریف و مفهوم خشکسالی 15

2-2- انواع عمده خشکسالی 17

2-2-1- خشکسالی از دیدگاه هواشناسی 17

2-2-2- خشکسالی هیدرولوژیک 17

2-2-3- خشکسالی کشاورزی 18

2-2-4- خشکسالی اقتصادی 18

2-3- ویژگی­ های فضایی و زمانی خشکسالی­ ها 19

2-3-1- آغاز و خاتمه خشکسالی 19

2-3-2- شدت خشکسالی 19

2-3-3- فراوانی خشکسالی 20

2-3-4- وسعت منطقه ای خشکسالی 20

2-3-5- دوره تناوبی رخداد خشکسالی 20

2-4- علل وقوع خشکسالی 21

2-5- روش های مطالعه خشکسالی 22

2-5-1- روش­های مبتنی بر بیلان آب 22

2-5-1-1- شاخص ترنث وایت 23

2-5-1-2- شاخص پالمر 24

2-5-2- روش­های مبتنی بر تحلیل جریان 25

2-5-3- روش های مبتنی بر تحلیل داده­ های بارندگی 25

2-5-3-1- شاخص درصدی از نرمال 26

2-5-3-2- شاخص­های پراکندگی بارش 27

2-5-3-3-شاخص توزیع نرمال استاندارد 28

2-5-3-4- شاخص استاندارد شده بارش 29

2-5-3-5- شاخص دهک­ ها و صدک­ های بارندگی 31

2-5-3-6- شاخص D 32

2-5-4- روش های تحلیل سینوپتیکی 32

2-5-5- روش های سنجش از دور 33

2-5-6- روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی 35


مطالب دیگر:
📝تحقیق در مورد بررسي قوم عشاير از ديدگاه جامعه شناسي 📝تحقیق در مورد کاربرد اصول يادگيري تجربي در آموزش پرورش کرم ابريشم به زبان روستايي 13 ص 📝تحقیق در مورد هنر شرق و غرب(ايران ،روم،يونان) 19 ص 📝تحقیق در مورد نیروگاه هسته ای شناور 📝تحقیق در مورد هيدروگرافي 12 ص 📝تحقیق در مورد هشت کتاب سهراب سپهری 113 ص 📝تحقیق در مورد واترمارکینگ 18 ص 📝تحقیق در مورد هيدروتهاي كربن و ساكاروز در تغذية انسان 📝تحقیق در مورد وب كم 📝تحقیق در مورد ورزش در آب 25 ص 📝تحقیق در مورد وجوب حج 42 ص 📝تحقیق در مورد هنر و معماری اسلامی 📝تحقیق در مورد ويژگيهاي شركت مجازي 📝تحقیق در مورد وقوع انقلاب در کشور های مختلف 65 ص 📝تحقیق در مورد وقف 78 ص 📝تحقیق در مورد گويش مردم همدان و گزیده ای از مثل ها و اصطلاحات 161 ص 📝تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل 📝تحقیق در مورد عصمت انبياء از ديدگاه عقل و نقل 12 ص 📝تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر 11 ص 📝تحقیق در مورد عايق هاي حرارتي و اشكال آن 32 ص 📝تحقیق در مورد عفونت حاد کليه 📝تحقیق در مورد عنصر 📝تحقیق در مورد عنصرهای شیمیایی 36 ص 📝تحقیق در مورد عوامل آنتروپوژنيك درقلمره هاي كارستي باتاكيدبرمديريت كارست 110 ص 📝تحقیق در مورد فرآوری سیب 18 ص