خرید اینترنتی فایل(پیشینه و مبانی نظری حمل و نقل شهری پایدار)

پیشینه و مبانی نظری حمل و نقل شهری پایدار|خرید اینترنتی فایل|وی آی|40205184|مبانی نظری و پیشینه حمل و نقل شهری پایدار
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پیشینه و مبانی نظری حمل و نقل شهری پایدار

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2- مقدمه. 18

2-2- مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل.. 18

1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980): 18

2-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران.. 22

3-2- نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با حمل و نقل پایدار 24

1-3-2- نظریه توسعه پایدار- توسعه پایدار شهری.. 24

2-3-2- جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی) 27

3-3-2-دیدگاه‌های اندیشمندان حمل و نقل انسان محور 29

1-3-3-2- جین جیکوبز. 29

2-3-3-2- کالین بوکانان.. 30

3-3-3-2-دونالد اپلیارد. 31

4-3-3-2- پیتر کالتروپ... 32

4-2- ابعاد حمل و نقل پایدار شهری.. 32

1-4-2- بعد زیست‌محیطی حمل و نقل پایدار 33

2-4-2- بعد اجتماعی حمل و نقل پایدار 33

3-4-2- بعد اقتصادی حمل و نقل پایدار 33

5-2- محورهای حمل و نقل پایدار 34

6-2- اهداف حمل و نقل پایدار 35

7-2-راهبردها و استراتژی‌های عمده حمل و نقل پایدار 38

1-7-2-تغییرات در تکنولوژی وسایل نقلیه / سوخت... 39

2-7-2-اصلاح نحوه‌ی استفاده از وسایل.. 39

3-7-2-مدیریت تقاضا 39

4-7-2-استراتژی کاربری زمین.. 40

8-2- سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار 40

9-2- اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست‌یابی به حمل و نقل پایدار 41

1-9-2- محدودیت تردد وسایل نقلیه. 41

2-9-2-تغییر ساختار شهری و کاربری زمین.. 42

3-9-2-کاهش نیاز به سفر و تقلیل تأثیرات سوء حمل و نقل.. 43

1-3-9-2-ترویج پیاده‌سازی.. 43

2-3-9-2- ترویج دوچرخه سواری.. 43

3-3-9-2-گسترش حمل و نقل عمومی.. 43

4-9-2-تغییر فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی.. 44

5-9-2-مدیریت تقاضای سفر. 44

1-5-9-2- پیش‌بینی پارکینگ‌ها 44

2-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای حرکت کالا. 45

3-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای معلولین.. 45

6-9-2- ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی.. 45

7-9-2-توجه به نقش شبکه‌ی حمل و نقل در مدیریت بحران حوادث طبیعی.. 46

10-2-شاخص‌های حمل و نقل پایدار 46

11-2-چالش‌های اصلی توسعه پایدار حمل و نقل.. 51

1-11-2-چالش‌های پایداری مالی و اقتصادی حمل و نقل.. 51

2-11-2-چالش‌های پایداری محیطی و بو مشناسی حمل و نقل.. 51

3-11-2-چالش‌های پایداری اجتماعی و توزیعی حمل و نقل.. 52

12-2-چارچوب نظری تحقیق.. 52

13-2- پیاده‌سازی ( حمل و نقل پیاده‌ محور ) 53

1-13-2- مقدمه. 53

2-13-2- ضرورت و اهمیت موضوع. 54

3-13-2- مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط‌های پیاده‌سازی.. 55

4-13-2- اصول و معیارهای حمل و نقل پیاده‌سازی.. 62

5-13-2- راهبردها و سیاست‌های حمل و نقل پیاده‌سازی.. 63

6-13-2- نتیجه‌گیری.. 64

14-2- دوچرخه سواری.. 65

1-14-2- مقدمه. 65

2-14-2- پیشینه تردد دوچرخه در جهان و ایران.. 66

3-14-2- انواع مسیرهای دوچرخه. 66

4-14-2- عوامل مؤثر در طراحی شبکه دوچرخه سواری موفق شهری.. 67

5-14-2- نتیجه‌گیری.. 68

15- 2- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 68


مطالب دیگر:
📝تحلیل استنادی درس آماری📝تحلیل چند موزه ایرانی📝تحلیل محتوای صورت جلسات کارگروه منابع ملی📝تحليل غیرخطی عناصر محدود📝تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن Failure Mode Effect Analysis📝تحليل مشخصه ها و نيازمنديهاي برنامه درسي نخبه پرور براي پرورش بومي نخبگان و تعديل مهاجرت نخبگان در پدیده جهانی شدن📝تحليل و بررسي فضاهاي داخلي آموزشي📝تحول در نظام هاي مديريتي📝تخلفات اداری📝تخمین و ارزیابی شاخص‌های هارمونیکی کیفیت توان در سیستم قدرت با استفاده از روش‌های هوشمند📝تدابير خوردن و آشاميدن📝تدريس پيشرفته📝تراکنشها در SQL Server📝ترانزیستور📝ترانزيستورهاي اثر ميدان FET📝ترانسفرماتور هاي الكتريكي📝ترانسفورماتورهاي الكتريكي📝ترشح TRH📝ترک خوردگی انار📝ترکیبات آلی سیلسیم📝تست های تشخیصی سیستم گوارش📝تشخيص پوست در فضاي رنگ مفهوما يکنواخت با استفاده از مدل بيضوي مسطح📝تشريح الزامات سيستم مديريت HSE📝تشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار📝تصفیه فاضلاب صنعتی