خرید اینترنتی فایل(پیشینه و مبانی نظری حرکات دامنه ای)

پیشینه و مبانی نظری حرکات دامنه ای|خرید اینترنتی فایل|وی آی|40205183|مبانی نظری و پیشینه حرکات دامنه ای
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پیشینه و مبانی نظری حرکات دامنه ای

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 حرکات توده ای.. 9

2-1-1 انواع زمین لغزه‌ 11

2-1-1-1 طبقه‌بندی وارنز از حركات توده‌ای.. 11

2-1-2 ریزشها 13

2-1-3 واژگونیها 13

2-1-4 لغزشها 13

2-1-4-1 لغزشهای چرخشی.. 13

2-1-4 -2 لغزشهای انتقالی.. 14

2-1-4-3 جدا شدگی های جانبی.. 15

2-1-4-4 جریانها 15

2-1-4 -5 حركتهای مركب و تركیبی.. 15

2-1-5 علل وقوع حرکات دامنه ای.. 16

2-1- 5-1 شرایط ساختاری و بنیادی.. 16

2-1- 6 عوامل ایجاد كننده زمین لغزش... 18

2-1- 6-1 عوامل افزایش دهنده تنش برشی.. 18

2-1- 6-2 عوامل كاهنده مقاومت برشی.. 19

2-1-7 پایداری دامنه‌ای.. 20

2-1-8 تعریف و مفهوم پهنه بندی خطر زمین لغزش(حركات دامنه ای) 22

2-1- 9 پیشینه ی تحقیق 22


مطالب دیگر:
🔑تحقیق تكنيك تصويرسازي در گروه سني هاي متفاوت🔑تحقیق انسان كامل از ديدگاه مولوي و راجرز🔑تحقیق سرویس DOS و DDOS🔑تحقیق اهداف اجتماعی تربیت در نهج البلاغه🔑تحقیق شناخت و بررسی علل و انگیزه های طلاق در جامعه🔑تحقیق برندسازي مقاصد گردشگري و تأثير آن بر توسعه پايدار اين مقاصد🔑گزارش کارآموزی روش های مقاوم سازی ساختمان ها🔑تحقیق فلسطین🔑تحقیق حاکمیت خدا بر انسان و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش🔑تحقیق بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد🔑پرسشنامه ارزش ها🔑پرسشنامه مهارت های بین فردی🔑پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجان ها)🔑پرسشنامه اصلاح عملکرد🔑پرسشنامه باورهای خودشکوفایی🔑پرسشنامه پیروزی- پیروزی (برد- برد)🔑پرسشنامه تفکر خلاق🔑پرسشنامه باورهای خودابرازی🔑پرسشنامه خوش بینی- بدبینی🔑پرسشنامه روشهای مشاوره🔑پرسشنامه سبک های نفوذ (تأثیرگذاری)🔑پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز🔑پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد🔑پرسشنامه شایستگی مربی🔑پرسشنامه کار تیمی